An Ax To Grind

solution

Blue


TREE

LOGS:

ACK ADE AIN AND AOB

APS ARM COM DEV DLO

DSS EMB ENS EPS ERR

ESU ETE FOR FOR GCA

HEA HIN HOL IAR IBE

ILB IMY ION IPA ITA

ITT LCA LEM LIE LIF

LIK LLE LLS LYN MIA

MPA NAT NAT NOV NRH

NSY NTL NXB OBL ODY

OHE OID ORN OTE PAR

PIR RAN RGE ROI RON

RWA SHA SME SON TAB

TAI THE THY TSE ULL

UMB VED VEI VEN VEN

WHI YGU YOH YTO YWE